Trường Đại học Việt Bắc tổ chức thẩm định chương trình đào tạo thạc sỹ ngành KT Cơ khí và KT Điện

 

Trường Đại học Việt Bắc chủ trương xin mở 02 ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Thạc sĩ và đã thành lập Ban soạn thảo hồ sơ mở ngành để trình Bộ Giáo dục & Đào tạo do PGS. TS Tô Văn Bình làm trưởng ban.

Ngày 11 tháng 05 năm 2019, Trường Đại học Việt Bắc đã tổ chức thành công Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện – Điện tử được tổ chức theo đúng các quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo. Nhà trường đã mời các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ là các Nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện – Điện tử.

PGS. TS Tô Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.

GS. TS Khoa học Phạm Văn Lang – Chủ tịch Hội đồng thẩm định ngành Kỹ thuật Cơ khí.

PGS. TS Nguyễn Huy Hiển – Chủ tịch Hội đồng thẩm định ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Sau 3h làm việc nghiêm túc, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã có những ý kiến khách quan, khoa học đánh giá những thành công trong việc xây dựng Chương trình đào tạo và góp ý, gợi ý với Ban biên soạn chương trình những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi trình Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện – Điện tử do trường Đại học Việt Bắc xây dựng đã được Hội đồng thẩm định thông qua với sự nhất trí cao: 100% các thành viên của hội đồng tán thành thông qua Chương trình đào tạo để trường hoàn chỉnh và trình Bộ GD&ĐT.

Nguồn: Hải Yến - Phòng Đào tạo, NCKH, HTQT