Trường Đại học Việt Bắc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Việt Bắc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin diễn ra trong 02 ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2020.

Đây là kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đầu tiên diễn ra trong năm 2020 tại Trường Đại học Việt Bắc với số lượng lớn thí sinh tham dự. Nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi, hội đồng thi được thành lập với các ban khác nhau trong Hội đồng như: Ban thư ký, Ban coi thi, Ban ra đề thi, Ban chấm thi….do GS. TS Nguyễn Đăng Bình- Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng thi.

 Quá trình diễn ra kỳ thi đươc giám sát một cách nghiêm túc, trật tự. Toàn bộ đề thi và bài thi được niêm phong bởi các thành viên Hội đồng thi nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch.