Trường Đại học Việt Bắc đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X

Trường Đại học Việt Bắc đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X

 

Tại lễ trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X do Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Thái Nguyên tổ chức; trường Đại học Việt Bắc đã xuất sắc đạt giải nhất với đề tài “Tủ điều khiển động cơ 3 pha công suất lớn” do nhóm tác giả gồm: Gv ThS Vũ Đình Trung (P. Trưởng phòng đào tạo) làm chủ nhiệm đề tài cùng với cán bộ Đoàn Văn Loan (Cty cổ phần Hoàng Thái). Đây là giải pháp do các cán bộ giảng dạy của Nhà trường phối hợp với Công ty CP Hoàng Thái thực hiện. Ngoài ý nghĩa khoa học, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, tính thực tế đáp ứng yêu cầu sản xuất cho các doanh nghiệp và sự hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, giữa NCKH và chuyển giao công nghệ là rất cần thiết; khi phối hợp chặt chẽ sẽ đạt hiệu quả tốt đẹp. 

Sản phẩm là  Kết quả của đề tài giải quyết hài hòa những khó khăn về thiết bị, vật tư (nguồn kinh phí) cho NCKH của Nhà trường và sự thiếu hụt về tri thức khoa học tại các đơn vị sản xuất, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giải thưởng là động lực to lớn cho cán bộ giảng viên nhà trường và sinh viên tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo trong khoa học nhằm nâng cao vị thế của nhà trường và là đòn bẩy cho các sinh viên có thể tiếp tục học tập nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật.

 Tin bài: Phòng Đào tạo-NCKH-HTQT