Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Hệ Chính Quy Năm 2017 Đợt Xét Tuyển Bổ Sung Lần 1 (Từ Ngày 13 Đến Ngày 31/8/2017).

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả của kì thi THPT quốc gia, xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 800

Ký hiệu trường

Tên trường/ Trình độ/ 
Ngành học 

Mã ngành/ nhóm ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Tổng chỉ tiêu TS năm 2017

Số thí sinh đã xác nhận nhập học

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1

Tổng cộng

Trong đó theo

Tổng  XTBS đợt 1

Trong đó theo

Kết quả thi THPTQG

Phương thức khác

Kết quả thi THPT QG

Phương thức khác

DVB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Kỹ thuật cơ khí

52520103

A00, A01, D01

100

0

0

0

100

50

 50

 

Kỹ thuật Điện - Điện tử

52520201 

A00, A01, D01

95

0

0

0

95

50

45

 

Công nghệ thông tin

52480201 

A00, A01, D01

95

0

0

0

95

 50

45

 

Truyền thông và mạng máy tính

52480102 

A00, A01, D01

90

0

0

0

90

 50

40

 

Kế toán

52340301

A00, A01, D01

210

1

1

0

209

59

150

 

Quản trị kinh doanh

52340101

A00, A01, D01

210

0

0

0

210

60

150


5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT bổ sung (theo từng phương thức/ ngành/ nhóm ngành/ mã tổ hợp - nếu có):

Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 15.5 điểm cho tổ hợp A00, 16 điểm cho tổ hợp A01, 16.5 điểm cho tổ hợp D01. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0.5 điểm; nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1.0 điểm

Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả học tập lớp 12: Điểm xét tuyển ≥ 6.0

* Điểm xét tuyển = (ĐTBCM 10, + ĐTBCM 11 + ĐTBCM 12 * 2) / 4 (1)

Trong đó: ĐTBCM 10 là điểm trung bình các môn lớp 10

ĐTBCM 11 là điểm trung bình các môn lớp 11

ĐTBCM 12 là điểm trung bình các môn lớp 12 (hệ số 2)

*Chế độ ưu tiên về ngưỡng xét tuyển được áp dụng theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

+ Đại học: Diện 1: 6,00 điểm; Diện 2: 5,75 điểm; Diện 3: 5,50 điểm.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT bổ sung vào các ngành/ nhóm ngành của trường

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

- Đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017:

Thực hiện theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017.

- Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông:

Hồ sơ xét tuyển gồm:

1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu riêng do Trường ĐH Việt Bắc phát hành.);

2) Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017;

3) Bản sao học bạ THPT;

4) Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

7.2. Phương thức tiếp nhận hồ sơ

- Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Việt Bắc

- Gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Việt Bắc, Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên.

- Đăng kí qua Website của trường: www.vietbac.edu.vn

7.3. Thời gian nhận hồ sơ bổ sung đợt 1: bắt đầu từ ngày 13/8/2017

8. Chính sách ưu tiên:

Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với thí sinh xét theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Lệ phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

- Mức học phí: trình độ đại học: 8.000.000 đồng/ năm học.

- Lộ trình tăng học phí: tối đa 5% / năm học

11. Các nội dung khác (không trái quy định)