THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 1 Khối ngành Kỹ thuật

Thực hiện Kế hoạch Số:  23/KH-ĐHVB ngày 20 tháng 10 năm 2018 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 1, khối ngành Kỹ thuật (Kỹ thuật Cơ khí, KT Điện, CNTT), nhà trường thông báo đến các Phòng, Khoa trong nhà trường, sinh viên K1 Kỹ thuật và các sinh viên khác tốt nghiệp trong đợt 2 này về lễ trao bằng tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

1.1. Thời gian: Ngày 03 tháng 11 năm 2018

- Từ 7h00’ đến 09h00’, ngày 03/11/2018: Sinh viên làm thủ tục ra trường.

- Từ 09h00’ đến 11h00’, ngày 03/11/2018: Tổ chức lễ phát bằng.

1.2. Địa điểm: Tại Hội trường B201.

2. Yêu cầu:

- Các Phòng, Khoa cùng phối hợp làm tốt công tác được giao theo đúng kế hoạch.

- Sinh viên tốt nghiệp trong đợt 2 này có mặt đứng giờ, đúng địa điểm đã thông báo.

3. Các công tác chuẩn bị đối với sinh viên tốt nghiệp

3.1. Lệ phí tốt nghiệp: 300.000 đ/SV.

3.2. Trình tự làm thủ tục nhận bằng.

- Từ 07h00’ đến 09h00’ ngày 03/11/2018:

+ Hoàn thiện các giấy tờ của hồ sơ tốt nghiệp, nhận giấy thanh toán ra trường tại phòng CT HSSV để hoàn thiện các nghĩa vụ với nhà trường (tầng 1).

+ Hoàn thiện các mẫu điều tra, khảo sát.

+ Đóng lệ phí tốt nghiệp tại phòng KH - TC (tầng 3).

- Từ 09h00’ đến 11h00’ ngày 03/11/2018: Tham gia buổi Lễ tốt nghiệp

+ Nhận lễ phục, nhận số thứ tự trao bằng tốt nghiệp tại phòng CT HSSV.

+ Tham gia lễ tốt nghiệp tại phòng B201.

+ Trả lễ phục sau khi kết thúc Lễ phát bằng.

+ Ký sổ nhận bằng và nhận bằng, bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tại phòng CT HSSV (Sinh viên cần trình thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân khi nhận bằng) ngay sau buổi Lễ.

4. Các Phòng, Khoa liên quan

Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 23/KH-ĐHVB ngày 20 tháng 10 năm 2018.

Lưu ý:

- Sau khi lên nhận bằng, sinh viên về lại chỗ ngồi, giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ.