THÔNG BÁO V/v kế hoạch học tập trở lại của sinh viên

Thực hiện công văn sô 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/04/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm cho sinh viên đi học trở lại và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 của Nhà Trường,

Trường Đại học Việt Bắc thông báo:

  1. Đối với các lớp chỉ có sinh viên Việt Nam học gồm K3, K4, K5 QTKD, K5,6 Cơ khí, K6 Tiếng Hàn, K7 Tiếng Hàn bắt đầu học tập tại trường từ ngày 17/5/2020 (có lịch học kèm theo).
  2. Đối với các lớp có lưu học sinh Lào học (bao gồm cả lớp có sinh viên Việt Nam  ghép cùng lưu học sinh Lào) tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần và trở lại trường học từ ngày 25/05/2020.
  3. Khi đến trường yêu sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định, cụ thể như sau:

-       Phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường trước khi trở lại trường học tập trung và trong thời gian học tập tập trung;

-       Tuân thủ quy định chung về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế

-     Thực hiện tự đo thân nhiệt ở nhà và thực hiện đo thân nhiệt tại cổng trường trước khi vào lớp học; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên đường.

-     Thường xuyên rửa tay với nước sát khuẩn hoặc nước sạch và xà phòng;

     Mọi ý kiến yêu cầu, sinh viên liên hệ Phòng Công tác chính trị và HSSV, ĐT: (0208).352.2018 hoặc 0963699069

     Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.