THÔNG BÁO V/v Hoàn thành dứt điểm học phí học kỳ hè năm học 2017-2018

Căn cứ vào Quy chế đào tạo của Trường Đại Học Việt Bắc;

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ hè năm học 2017-2018 của Trường Đại Học Việt Bắc;

Căn cứ vào tình hình nộp học phí thực tế của sinh viên;

Hiện nay, thời gian học kỳ hè năm 2017-2018 sắp kết thúc, các lớp bắt đầu chuyển sang ôn tập và thi. Tuy nhiên, tình hình nộp học phí của sinh viên rất chậm, còn nhiều trường hợp chưa nộp cả kỳ trước. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu các em sinh viên khóa 1,2,3,4,5 hoàn tất nghĩa vụ học phí, cụ thể như sau:

-   Phòng Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Phòng Đào tạo lập danh sách SV đăng ký học kỳ hè năm 2018 chưa nộp học phí, sau đó chuyển cho GVCN trước ngày 02/8/2018.

-   GVCN gửi thông báo và danh sách SV nợ học phí đến lớp để đôn đốc SV nộp học phí.

-   Sinh viên căn cứ danh sách nộp học phí từ GVCN để hoàn thành nghĩa vụ của mình; Thời hạn chót: 17 giờ 00 ngày 06/08/2018

-   Sinh viên nộp học phí tại: Phòng Kế Hoạch-Tài chính, tầng 3 Khu văn phòng làm việc.

Lưu ý:

  1. Những em sinh viên còn nợ học phí của học kỳ hè, Phòng Đào tạo có trách nhiệm gạch tên khỏi danh sách dự thi học phần trong học kỳ hè 2018.
  2. Yêu cầu sinh viên tham gia học hè 2018 đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường.

  Đề nghị các Phòng chức năng, GVCN đôn đốc các em sinh viên thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này./.