THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp của sinh viên Khóa 1 Khối ngành Kỹ thuật

 

Trường Đại học Việt Bắc thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 1, khối ngành Kỹ thuật về việc đăng ký xét tốt nghiệp năm 2018 như sau:
1. Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp
- Đơn đăng ký xét tốt nghiệp (có mẫu kèm theo): 1 bản.
- Bản photo công chứng học bạ: 1 bản.
- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp cấp 3: 1 bản.
- Bản photo chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng: 1 bản.
- Bản photo giấy khai sinh: 1 bản.
- Bản photo chứng minh thư: 1 bản.
- Giấy khám sức khỏe: 1 bản.
2. Đối tượng
- Sinh viên Khóa 1, khối ngành Kỹ thuật.
- Sinh viên các lớp, thuộc các khối ngành khác đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này.
3. Thời gian nộp hồ sơ
Từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 10 năm 2018.
4. Địa điểm nộp hồ sơ
- Phòng CT HSSV trường Đại học Việt Bắc (gặp cô Yến).
- Sinh viên Khóa 1, khối ngành Kỹ thuật hội đủ điều kiện xét tốt nghiệp, liên hệ với nhà trường để nộp hồ sơ đúng thời hạn thông báo trên.
Lưu ý:
- Các sinh viên thuộc các khối ngành khác đủ điều kiện xét tốt nghiệp làm hồ sơ để xét trong đợt này.
- GVCN các lớp có trách nhiệm thông báo đến sinh viên trong lớp biết để làm hồ sơ xét tốt nghiệp.