Thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học năm 2021

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2021

15:09 - 19/05/2021
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2021

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2021

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học

16:04 - 26/03/2021
Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học

Gồm đối tượng tuyển sinh; Thời gian đào tạo từ trung cấp lên đại học, từ cao đẳng lên đại học, từ một ngành đại học bất kỳ sang ngành Ngôn ngữ anh; Phương thức tuyển sinh; Phương thức đào tạo; Học phí; Hồ sơ thi tuyển,...