THÔNG BÁO ngưỡng xét tuyển đối với từng ngành đào tạo hệ Đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia vào trường Đại học Việt Bắc năm 2018

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 và Kết luận cuộc họp Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Bắc ngày 16 tháng 7 năm 2018.

Trường Đại học Việt Bắc thông báo ngưỡng điểm xét tuyển hệ đại học chính quy theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tồ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngưỡng điểm/ xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC (Mã trường: DVB)
1/ Đào tạo kỹ sư

 

 

 

 

1

Kỹ thuật cơ khí

7520103

(A00); (A0I); (D01); (D07)

 40

14

2

Kỹ thuật Điện

7520201

(A00); (A01); (D01); (C01)

 60

14

3

Công nghệ thông tin

7480201

(A00); (A01); (DOI); (D10)

40

14

4

Mạng máy tính và truyển thông dữ liệu

7480102

(A00); (AOl); (DOI); (C02)

20

14


II/Đào tạo cử nhân

 

 

 

14

5

Kế toán

7340301

(A00); (AOI); (DOI); (A03)

80

14

6

Quản trị kinh doanh

7340101

(A00); (AOI); (DOI); (A04)

80

14

*Điểm trên chưa kể các điểm ưu tiên