THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) vào Trường Đại học Việt Bắc

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Trường Đại học Việt Bắc thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) của Trường như sau:

Ngành học

Ký hiệu trường

 

Mã ngành

đào tạo

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm
trúng tuyển

Kỹ thuật cơ khí

DVB

7520103

A00, A01, D01

100

15,0

Kỹ thuật Điện

7520201

A00, A01, D01

100

15,0

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D01

120

15,0

Mạng máy tính và
Truyền thông dữ liệu

7480102

A00, A01, D01

80

15,0

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

100

15,0

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01

100

15,0

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, A01, D10, D14

100

15,0

Ngôn ngữ Hàn quốc

7220210

A01, C00, D01, D15

100

15,0

Du lịch

 

7810101

D01, A01, D10, D14

100

15,0

Luật học

 

7380101

D01, A01, D10, D14

100

15,0

Ghi chú:

-   Điểm trúng tuyển trên áp dụng với đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3; đã bao gồm điểm đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên

-   Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ THPT;

-   Sau năm học thứ nhất, sinh viên được chuyển đổi ngành đào tạo. Nhà trường triển khai đào tạo song song hai chương trình, sinh viên có đủ điều kiện được tham gia học tập ngành đào tạo thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai bằng đại học hệ chính quy./.