THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN, THỜI GIAN, THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ - TTg ngày 05/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ công văn số 2578/BGDĐT-GDĐH ngày 22/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tuyển sinh năm 2018;

Theo Công văn số 05/CV-ĐHVB ngày 19/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc về Đề án tuyển sinh năm 2018;

Theo kết luận cuộc họp Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Việt Bắc ngày 05/08/2018;

Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ chính quy Trường Đại học Việt Bắc thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2018 như sau:

TT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

1

Kỹ thuật cơ khí

7520103

14

2

Kỹ thuật Điện

7520201

14

3

Công nghệ thông tin

7480201

14

4

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

14

5

Kế toán

7340301

14

6

Quản trị kinh doanh

7340101

14

Lưu ý: - Điểm chuẩn trúng tuyển = Tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tương (nếu có).

Đính kèm: