THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (Lớp Ngôn Ngữ Anh-hệ Liên thông trình độ Đại học)

 Ghi chú: 

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h; Buổi tối:  Bắt đầu từ 19h00; (Thời lượng mỗi tiết 50 phút, giờ giải lao 5 phút)

- Phòng học: Buổi sáng-chiều: B301;  Buổi tối: B304 

Tuần

Thời gian

Môn học

Giáo viên

Số tiết

1

Ngày 24 - 25/7/2020

Reading 1

ThS.Nguyễn Thị Thương Huyền

15

2

Ngày 01-02/8/2020

Pronunciation

NCS.Dương Thanh Hảo

20

3

Tối 04/8/2020

Tối 06/8/ 2020

Ngày 08/8/2020

Grammar 1

Grammar 1

Reading 1

TS.Nguyễn Thị Thu Hương

TS.Nguyễn Thị Thu Hương

ThS.Nguyễn Thị Thương Huyền

4

4

10

4

Tối 11/8/2020

Tối 13/8/2020

 

Ngày 15/8/2020

Listening & Speaking 1

 

Pronunciation

 

ThS.Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS.Nguyễn Thị Phương Thảo

 

NCS.Dương Thanh Hảo

4

4

 

10

5

Tối 18/8/2020

Tối 20/8/2020

Ngày 22 /8/2020

 

Grammar 1

 

TS.Nguyễn Thị Thu Hương

4

4

10

6

Tối 25/8/2020

Tối 27/8/2020

Ngày 29/8/2020

 

Writing 1

 

ThS.Nguyễn Thị Thương Huyền

4

4

10

7

Tối 01/9/2020

Tối 03/9/2020

Ngày 05/9/2020

 

Listening & Speaking 1

 

 

 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

4

4

10

8

Tối 10/9/2020

Ngày 12/9/2020

Reading 1

Writing 1

 

ThS. Nguyễn Thị Thương Huyền

4

10

9

Tối 15/9/2020

Tối 17/9/2020

Ngày 19/9/2020

 

Listening & Speaking 2

 

ThS. Hoàng Thị Huyền Trang

4

4

10

10

Tối 22/9/2020

Tối 24/9/2020

Ngày 26/9/2020

 

Reading 2

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

4

4

10

11

Tối 29/9/2020

Tối 01/10/2020

Ngày 03/10/2020

 

Writing 2

 

ThS. Ngô Thị Thanh Huệ

4

4

10

12

Tối 06/10/2020

Tối 08/10/2020

 

Ngày 10/10/2020

Writing 2

 

Listening & Speaking 2

ThS. Ngô Thị Thanh Huệ

 

ThS. Hoàng Thị Huyền Trang

4

4

 

10

13

Tối 13/10/2020

Tối 15/10/2020

Ngày 17/10/2020

 

Reading 2

(dự phòng)

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

4

4