TB V/v Kế hoạch học hè năm học 2016 – 2017

Kính gửi: - Các khoa, bộ môn;

- Giáo viên chủ nhiệm;

- Các lớp sinh viên.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường ĐH Việt Bắc;

Xét nhu cầu học tập của các em sinh viên.

Nhà trường thông báo đến các khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các lớp sinh viên kế hoạch học kỳ hè cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký học

- Những sinh viên khoá 1,2,3,4, K2D-K3B thuộc diện phải học lại (có môn học đạt điểm F), sinh viên có nhu cầu học cải thiện, học vượt.

2. Thời gian đăng ký học : từ ngày 03/06/2017 đến hết ngày 15/06/2017.

3. Hình thức đăng ký học: Đăng ký học trực tuyến trên trang website của trường, tại địa chỉ:

http://vietbac.edu.vn/daotao/dangkyhocphan

Lưu ý:

- Trong thời hạn đăng ký, sinh viên có thể tự đăng ký bổ sung. Quá thời hạn trên, chương trình sẽ tự động khóa, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học của mình.

- Trong thời hạn đăng ký, sinh viên muốn rút học phần đã đăng ký, cần thực hiện trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

- Từ ngày 17/6 đến ngày 18/6/2017, phòng Đào tạo sẽ tổng hợp kết quả đăng ký và thông báo cho sinh viên những môn học sẽ được mở trong kỳ hè.

- Lớp học phần chỉ được tổ chức khi sinh viên đăng ký và nộp học phí đủ số lượng một lớp theo quy định nhà trường.

4. Thời khóa biểu kỳ hè chính thức sẽ được công bố vào ngày 27/6/2017

Sinh viên tự kiểm tra và in thời khóa biểu môn học trên website trường.

5. Thời gian học và thi dự kiến từ ngày 01/7-10/8/2017

6. Học phí

Theo thông báo của Phòng Đào tạo về các lớp sẽ mở trong kỳ hè (ngày 18/6/2017), sinh viên tự tính học phí và nộp học phí theo số tín chỉ được bố trí học.Thời gian nộp học phí: từ ngày 18/6-26/6/2017 tại Phòng Kế hoạch-Tài chính Tầng 3 nhà Hiệu bộ.

Nhận được thông báo này đề nghị các Khoa, bộ môn, GVCN, các bộ phận liên quan và các em sinh viên nghiêm túc thực hiện./.