Sinh viên tham quan Trung tâm Học liệu

Sáng nay, ngày 27/12/2014, sinh viên khóa 2 – Đại học Việt Bắc tham quan trung tâm học liệu (TTHL) – Đại học Thái Nguyên.Đến TTHL, các sinh viên rất thích thú với một kho tài liệu khổng lồ, cách bố trí gọn gàng, ngăn nắp, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tại TTHL, các sinh viên được giới thiệu về cách bố trí tài liệu, cách sử dụng máy vi tính để học tập, sử dụng thiết bị tra cứu tài liệu, về thủ tục mượn - trả sách, hướng dẫn sử dụng phòng nghe – nhìn, phòng học nhóm,…


                                            Sinh viên nghe hướng dẫn, nội quy trong TTHL.


                                                                          Tìm kiếm tài liệu.