MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số 20 ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Việt Bắc)

 

 

Tên chương trình:

Ngành đào tạo:

Mã số:

Trình độ đào tạo:

Loại hình đào tạo:

Chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng Kế toán

Kế toán

C340301

Cao đẳng

Chính quy

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, hội nhập Quốc tế và tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ).

2. CHUẨN ĐẦU RA
2.1. Phẩm chất
2.1.1 Phẩm chất chính trị 
Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Hiểu biết và có trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của công dân và người lao động.
Phẩm chất nhân văn
Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị. Dám nghĩ, dám làm cái mới và biết đương đầu với khó khăn, gian khổ và rủi ro.
2.1.2 Thái độ nghề nghiệp
Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề nghiệp, tìm tòi, sáng tạo, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác trong công việc; có ý thức tổ chức, kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp. 
2.2. Kiến thức: 
- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối các mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xã hội nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Có kiến thức cơ bản về toán ứng dụng và khoa học tự nhiên đáp ứng được tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn.
- Ngoại ngữ (tiếng Anh): có các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, đồng thời sử dụng tốt ngoại ngữ trong chuyên môn (tương đương với chứng chỉ TOEIC 350 điểm).
- Có các kiến thức về Công nghệ thông tin để có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng và lập trình các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn.
- Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế, tài chính - tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán như: nguyên lý kế toán, các quy định về hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam;       
- Nắm vững nội dung văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán-kiểm toán;
- Có hiểu biết và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
- Có khả năng xử lý về mặt kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực hiện chức năng kế toán tổng hợp tại đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc cơ quan sự nghiệp;
- Có khả năng lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính.
2.3. Về kỹ năng
2.3.1 Kỹ năng thực hành
Có khả năng thực hiện lập chứng từ kế toán; lập sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế.
2.3.2 Kỹ năng quản lý, điều hành công việc chuyên môn
Tổ chức và quản lý bộ máy kế toán; vận dụng các hình thức kế toán và các chế độ kế toán; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách và luật pháp có liên quan đến chuyên môn của đơn vị; kiểm tra việc chấp hành luật kế toán, luật kinh tế và pháp luật Nhà nước trong đơn vị; phân tích, đánh giá hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Phân công công tác kế toán, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận và cá nhân; giám sát và phát hiện các công việc cần xử lý; phối hợp với các đơn vị, bộ phận có liên quan để thực hiện công việc một cách hiệu quả.
2.3.3 Kỹ năng tìm và cập nhật thông tin
Có khả năng tìm kiếm và cập nhật và áp dụng các thông tin về pháp luật, quy định, chuẩn mực và chế độ kế toán mới; kinh nghiệm và phương pháp mới trong và ngoài nước liên qua đến công tác kế toán.
2.3.4 Kỹ năng giao tiếp
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế, ý tưởng sáng tạo thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (thảo luận, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina) với kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu, có khả năng hòa nhập xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.
2.3.5 Làm việc theo nhóm 
Trang bị cho sinh viên cách làm việc nhóm hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả trong môi trường nhóm sinh viên hay trong môi trường làm việc thực tế bao gồm các cá thể, nhóm có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
2.4. Nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao
Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ).
2.5. Vị trí công việc có thể đảm nhiệm: 
Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành kế toán có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng, công ty chứng khoán, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức xã hội.