Lễ khai giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019

Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho sinh viên, ngày 10/9/2018 Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - 
Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên các trường trong địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

Trường Đại học Việt Bắc cử gần 100 sinh viên trong trường tham gia khóa học GDQP-AN, Nhà trường đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện quy chế đào tạo và các quy định của Nhà trường; không ngừng học tập, phát huy tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ, luôn cố gắng học tập, rèn luyện và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Môn học Giáo dục phòng và an ninh ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, còn giúp các em rèn luyện tác phong sống và làm việc có nguyên tắc. Các em sẽ được sinh hoạt, học tập trong môi trường lành mạnh, gắn bó và đoàn kết, có nhiều cơ hội tăng khả năng làm việc nhóm, tự lập, thích nghi và chủ động sáng tạo giải quyết vấn đề trong các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau với tính độc lập và tính cộng đồng cao

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: