KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TĐKT ngày 28/6/2019 về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019; Thông báo số 97/TB-ĐT ngày 17/ 8/ 2019 về Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019-2020 của Trường; Để chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch năm học 2019-2020,  ngày 23/08/2019  Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức Hội nghị cán bộ, giảng viên toàn khoa. PGS.TS Lê Lương Tài, Trưởng khoa chủ trì Hội nghị.

PGS.TS Lê Lương Tài - Trưởng khoa Phát biểu khai mạc hội nghị 

Tới dự hội nghị có PGS.TS Tô Văn Bình -  Phó Hiệu trưởng; Th.S Vũ Đình Trung - Phó Trưởng Phòng Đào tạo-NCKH-HTQT; Th.S Nguyễn Hữu Chinh - Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; Th.S Nguyễn Khánh Duy, Bí thư Đoàn trường.

PGS.TS Tô Văn Bình đã thông tin nhanh về tình hình Nhà trường. Th.S Vũ Đình Trung đã thông tin về quan điểm thiết kế và triển khai  Kế hoạch giảng dạy HK I năm học 2019- 2020.

PGS.TS Tô Văn Bình – Phó Hiệu Trưởng Nhà trường

 

ThS. Vũ Đình Trung - Phó Trưởng Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT

 

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa, Th.S Nguyễn Trường Kháng – Phó Trưởng Khoa thông báo Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019 của Trường; Phân công nhiệm vụ giảng dạy Học kỳ I và  dự thảo Kế hoạch năm học 2019-2020.

Th.S Nguyễn Trường Kháng – Phó Trưởng khoa 

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận Kế hoạch năm học, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất với HĐQT, BGH về công tác tuyển sinh, công tác nghiên cứu khoa học và quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cũng như chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên của Trường nói chung, của Khoa nói riêng.

Kế hoạch năm học của Khoa được xây dựng đến từng tháng, tập trung vào các hoạt động chính là: Giảng dạy theo Thời khóa biểu; Dự giờ; Xây dựng Ngân hàng câu hỏi; Động viên giảng viên đăng ký tham gia đề tài nghiên cứu khoa học…

Về công tác Thi đua – khen thưởng, toàn Khoa nhất trí đăng ký đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 100% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01 cán bộ đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Hội nghị cũng đề xuất: Cần tổ chức Hội thảo Khoa học cấp trường về vấn đề tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong điều kiện và tình hình mới.

Kết thúc Hội nghị, PGS. TS Lê Lương Tài – Trưởng Khoa KHCB phát biểu ghi nhận và sẽ tổng hợp tất cả những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Khoa. Giao nhiệm vụ năm học mới và động viên toàn thể CB, GV trong Khoa duy trì nền nếp, cùng các tổ chức, đơn vị khác chung tay góp sức xây dựng và phát triển Nhà trường theo tầm nhìn và sứ mạng đã đề ra.

Hy vọng và tin tưởng rằng: Công tác tuyển sinh, giảng dạy, học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Việt Bắc sẽ thu  được nhiều thành công hơn nữa.

 

(Toàn thể CB, GV Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Việt Bắc tham dự Hội nghị)

 

 Nguồn: Mai Ngần - Khoa cơ bản - trường Đại học Việt Bắc