KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỌC LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TỪ XA

Triển khai Công văn số 27/ĐHVB-ĐT ngày 24/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc “Về việc triển khai kế hoạch xây dựng nội dung học liệu đào tạo từ xa”; Ngày 02 tháng 04 năm 2021, khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị các Trưởng Bộ môn của Khoa để triển khai xây dựng nội dung học liệu đào tạo từ xa do Khoa đảm nhận.

Đến dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đăng Bình - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TSTô Văn Bình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Vũ Đình Trung - P. Trưởng Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT và Trưởng các bộ môn của Khoa.

PGS.TS Lê Lương Tài – Trưởng khoa chủ trì và khai mạc Hội nghị.

PGS.TS Lê Lương Tài - Trưởng khoa Phát biểu khai mạc hội nghị

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa, Th.S Nguyễn Trường Kháng – Phó Trưởng khoa trình bày tình hình giảng dạy và hoạt động của Khoa trong thời gian qua và yêu cầu của Nhà trường về việc xây dựng Học liệu Đào tạo từ xa.

Th.S Nguyễn Trường Kháng – Phó Trưởng khoa 

GS.TS. Nguyễn Đăng Bình - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định tầm quan trọng của Đào tạo từ xa, xu thế của Đào tạo từ xa ở Việt Nam hiện nay và quy mô, định hướng chiến lược đào tạo từ xa của trường Đại học Việt Bắc trong thời gian tới.

GS.TS. Nguyễn Đăng Bình - Hiệu trưởng Nhà trường

          ThS. Vũ Đình Trung - P. Trưởng Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT đã hướng dẫn các Trưởng bộ môn cơ sở pháp lý và kỹ thuật, phương pháp xây dựng Học liệu đào tạo từ xa bao gồm Chương trình chi tiết, Đề cương bài giảng và kế hoạch chung của Nhà trường.

Hội nghị đã sôi nổi thảo luận về xu hướng, mô hình đào tạo từ xa và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Khoa, Bộ môn; Những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện kế hoạch đào tạo từ xa của Nhà trường và trọng tâm là công tác chỉ đạo, quá trình triển khai công tác xây dựng Học liệu Đào tạo từ xa. Các ý kiến đều ủng hộ và quyết tâm cao cùng Nhà trường xây dựng và hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị PGS. TS Lê Lương Tài – Trưởng Khoa KHCB đã khẳng định chủ trương của Nhà trường là đúng đắn; BCN Khoa, Trưởng bộ môn và giảng viên ủng hộ và đề nghị Nhà trường khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, cơ chế thực hiện nhiệm vụ và hy vọng với quyết tâm của toàn Khoa, sự tạo điều kiện của Nhà trường công việc sẽ hoàn thành tốt.