KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TĐ - KT NĂM HỌC 2018 - 2019

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019

          Triển khai Công văn số 68/ĐHVB-TH ngày 13/ 6/ 2019 của Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trường Đại học Việt Bắc “Về việc đánh giá bình xét thi đua năm học 2018 – 2019….”; Khoa Khoa học cơ bản – trường Đại học Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa để đánh giá bình xét thi đua năm học 2018 – 2019 và phương hướng công tác thi đua năm học 2019 – 2020.

       PGS.TS Lê Lương Tài - Trưởng khoa Phát biểu khai mạc hội nghị 

  Tới dự và chủ trì Hội nghị có PGS. TS Lê Lương Tài – Trưởng Khoa KHCB; ThS, GVC Nguyễn Trường Kháng - Phó Trưởng Khoa KHCB; ThS. Vũ Đình Trung - Phó Trưởng Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT đại diện Phòng Đào tạo; Th.S Nguyễn Hữu Chinh - Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường (đại diện ban thi đua Trường); Các Trưởng bộ môn trong Khoa cùng toàn thể CB, GV trong Khoa.

       Th.S Nguyễn Trường Kháng – Phó Trưởng khoa

  Thay mặt Ban Chủ nhiêm Khoa, Th.S Nguyễn Trường Kháng – Phó Trưởng khoa. Trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2018 – 2019 và Phương hướng thi đua năm học 2019 – 2020 của Khoa.

 

          Các cán bộ, giảng viên trong Khoa đã sôi nổi thảo luận về tình hình Trường và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Khoa, trọng tâm là công tác chỉ đạo, triển khai thi đua trong đơn vị trong năm học 2018 – 2019, cùng đưa ra phương hướng khắc phục những khó khăn vướng mắc của các CB, GV, bình xét thi đua- khen thưởng cho từng thành viên trong Khoa và thảo luận xây dựng các chỉ tiêu, phương hướng công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019 - 2010.

Kết thúc Hội nghị PGS. TS Lê Lương Tài – Trưởng Khoa KHCB ghi nhận tất cả những cố gắng của các thành viên trong Khoa, động viên và giao nhiệm vụ cho tất cả các CB, GV trong Khoa phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm học mới 2019 -2020.