KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học liên thông khóa học 2017-2018 tại Lạng Sơn

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 - 2019; thực hiện sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Trường Đại học Việt Bắc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Lạng Sơn.
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
- Tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học liên thông chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Lạng Sơn.
1.2. Yêu cầu
- Tổ chức trao bằng đúng nghi thức, tạo không khí vui vẻ, để lại ấn tượng trong mỗi sinh viên trước khi ra Trường.
2. Thời gian, địa điểm, thành phần
2.1. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h, ngày 27/10/2018 (Sáng thứ 7).
2.2. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
2.3. Thành phần tham dự:
- Khách mời:
- Đại diện Ban Giám hiệu trường Đại học Việt Bắc.
- Đại diện Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
- Đại diện Phòng Đào tạo, phòng CT HSSV, phòng TT-KT-ĐBCLGD, khoa KT - QTKD trường Đại học Việt Bắc.
- Đại diện các Phòng, Khoa có liên quan trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
- Sinh viên lớp Đại học liên thông K5B1QLKT, chuyên ngành Quản lý Kinh tế tại Lạng Sơn.
2.4. Lệ phí tốt nghiệp: 400.000/SV.
3. Nội dung chương trình buổi lễ

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

1

Chào cờ

BTC

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

BTC

3

Công bố quyết định tốt nghiệp

Phòng ĐT trường ĐH Việt Bắc

4

Phát biểu của đại diện Lãnh đạo trường ĐH Việt Bắc

 

5

Phát biểu của đại diện Lãnh đạo trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 

6

Đại diện Sinh viên phát biểu và tặng hoa

 

7

Công bố Quyết định khen thưởng

Phòng CT HSSV ĐH Việt Bắc

8

Trao giấy khen và quà cho các SV có thành tích cao trong học tập và các hoạt động khác

Lãnh đạo hai trường

9

Trao bằng tốt nghiệp

Lãnh đạo trường Đại học Việt Bắc, lãnh đạo khoa KT - QTKD

10

Kết thúc

BTC

11

Chụp ảnh lưu niệm

Thầy cô và Sinh viên

4. Phân công các đơn vị triển khai, phối hợp thực hiện
4.1. Trường Đại học Việt Bắc
- Công tác tổ chức.
- Công bố Quyết định tốt nghiệp; danh sách cấp bằng tốt nghiệp (Đào tạo).
- In, sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm (Đào tạo).
- Vào sổ lưu văn bằng (CT HSSV).
- Tham mưu về công tác khen thưởng (CT HSSV): Khen thưởng 3 sinh viên có thành tích cao trong học tập.
- Hướng dẫn SV làm các thủ tục, giấy tờ liên quan công tác nhận bằng, rút hồ sơ bản chính (CT HSSV).
- Chuẩn bị lễ phục cho sinh viên tốt nghiệp (CT HSSV).
- Phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn các công việc liên quan khác.
4.2. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phối hợp thực hiện
- Thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đến các sinh viên.
- Thu lệ phí tốt nghiệp, phát phiếu thanh toán ra trường, giấy khai thông tin sinh viên tốt nghiệp.
- Công tác lễ tân, công tác khánh tiết: Hội trường, loa đài, Maket (theo mẫu),.......
- Hướng dẫn, ổn định tổ chức sinh viên trong lễ nhận bằng tốt nghiệp đảm bảo trang trọng, lịch sự.
- Lựa chọn SV phát biểu trong buổi lễ; Phối hợp tổ chức lễ phát bằng; ổn định và duy trì trật tự trong buổi lễ.
5. Mẫu trang trí khánh tiết:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

               UBND TỈNH LẠNG SƠN

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 

LỄ 

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

KHÓA HỌC: 2017 - 2018 

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 10 năm 2018 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học liên thông K5B1QLKT, khóa học 2017 – 2018 tại Lạng Sơn. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết./.