KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 1 Khối ngành Kỹ thuật

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 - 2019; thực hiện sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Trường Đại học Việt Bắc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 1, khối ngành Kỹ thuật. 

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Tổ chức trao Bằng tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học chính quy khóa 1, khối ngành Kỹ thuật.

- Tạo động lực thúc đẩy việc học tập cho các  sinh viên đang học tập tại trường.

1.2. Yêu cầu

- Tổ chức trao bằng đúng nghi thức, tạo không khí vui vẻ, để lại ấn tượng trong mỗi sinh viên trước khi ra trường.

- Thu hút được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các đơn vị tuyển dụng lao động.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần

2.1. Thời gian: Ngày 03 tháng 11 năm 2018

- Từ 07h00’ đến 09h00’, ngày 03/11/2018: Sinh viên làm thủ tục ra trường.

- Từ 09h00’ đến 11h00’, ngày 03/11/2018: Tổ chức lễ phát bằng.

2.2. Địa điểm: Tại Hội trường B201

2.3. Thành phần tham dự

- Khách mời:

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm;

- Giáo viên chủ nhiệm;

- Cán bộ, giảng viên nhà trường;

- Sinh viên tốt nghiệp đợt 2, năm 2018;

- Đại diện sinh viên các lớp trong trường (mỗi lớp 3 SV).

3. Nội dung chương trình buổi lễ

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

1

Chào cờ

BTC

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

BTC

3

Công bố quyết định tốt nghiệp

Phòng ĐT

4

Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường

GS-TS. Nguyễn Đăng Bình

5

Đại diện Sinh viên phát biểu

 

6

Công bố Quyết định khen thưởng

Phòng CT HSSV

7

Trao giấy khen cho các SV có thành tích cao trong học tập

GS-TS. Nguyễn Đăng Bình

8

Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên

GS-TS. Nguyễn Đăng Bình

PGS-TS. Tô Văn Bình

Th.S. Lê Minh Thái

TS. Nguyễn Thị Minh Thọ

9

Kết thúc

BTC

10

Chụp ảnh lưu niệm

Thầy cô và Sinh viên

4.  Phân công các đơn vị triển khai thực hiện

4.1. Phòng ĐT - NCKH - HTQT

- Công bố Quyết định tốt nghiệp; danh sách sinh viên tốt nghiệp.

- In, sao bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm.

- Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan làm tốt công tác tổ chức Lễ phát bằng.

4.2. Phòng CT HS - SV

- Công tác tổ chức.

- Tham mưu về công tác khen thưởng.

- Hướng dẫn SV làm các thủ tục liên quan công tác nhận bằng, rút hồ sơ.

- Cấp bằng tốt nghiệp, vào sổ lưu văn bằng.

- Điều tra, khảo sát về sinh viên tốt nghiệp.

- Chuẩn bị lễ phục cho sinh viên.

- Lựa chọn SV phát biểu trong buổi lễ; phối hợp các đơn vị tổ chức lễ phát bằng; ổn định và duy trì trật tự trong buổi lễ.

- Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan làm tốt công tác tổ chức Lễ phát bằng.

4.3. Phòng Tổng hợp

- Chuẩn bị phòng họp, trang trí khánh tiết, n­ước uống. 

- Phục vụ trang âm, loa đài, nhạc chào cờ, ánh sáng...

- Chuẩn bị Maket (theo mẫu).

4.4. Tổ bảo vệ

- Trông giữ xe.

- Tăng cường công tác bảo vệ buổi lễ phát bằng.

4.5. Các Khoa chuyên môn

- Thông báo tới sinh viên trong khoa về kế hoạch của buổi lễ.

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV duy trì trật tự trong buổi lễ.

- Chủ nhiệm lớp thông báo cho SV đến dự và phối hợp quản lý sinh viên trong buổi lễ.

- Phối hợp với các phòng có liên quan làm tốt công tác tổ chức Lễ phát bằng.

5. Mẫu trang trí khánh tiết

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

 

LỄ 

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KỸ SƯ CƠ KHÍ, KỸ SƯ ĐIỆN, KỸ SƯ CNTT

KHÓA HỌC: 2013 - 2018           

            Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2018

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 1, khối ngành Kỹ thuật. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết./.