Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015

I. ĐẶC ĐIỂM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015

Năm học 2014-2015là năm học thứ hai của trường Đại học Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học.Nhà trường tiếp tục phấn đấu triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Chi bộ Nhà trường lần thứ I trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm là tập trung vừa tổ chức tuyển sinh, đào tạo vừa tăng cường hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Năm học 2014-2015 có những đặc điểm chính sau đây:

  1. Là năm học đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự chủ tuyển sinh đại học và cao đẳngtheo Đề án tuyển sinh của trường.Sinh viên nhập học vào trường gồm có diện trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển theo học bạ.
  2. Đối tượng diện ưu tiên 3T và 30a hoàn thành bổ sung kiến thức được xét vào học chương trình đại học.
  3. Sinh viên cao đẳng trúng tuyển năm 2013 đủ điều kiện xét vào học hệ đại học theo Đề án tuyển sinh riêng, do vậy năm học này trường chỉ đào tạo hệ đại học chính quy.

4. Toàn bộ chương trình và kế hoạch đào tạo các ngành thuộc hệ đại học chính quy của trường đều thực hiện theo hệ thống tín chỉ, vì vậy cán bộ, giáo viên, sinh viên trong toàn trường cần nắm vững và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo Hệ thống tín chỉ; tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương pháp quản lý đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp và nội dung đánh giá kết quả học tập của sinh viên... nhằm thực hiện phong trào dạy tốt, học tốt, tạo tiền đề nâng cao chất lượng đào tạo. 

5. Trong năm học 2014-2015, do số lượng sinh viên không nhiều, đăng ký cả 6 ngànhnên Nhà trường tiếp tục tổ chứclồng ghép nội dung học tập cho sinh viên,vì vậy việc triển khai thực hiện các quy trình đào tạo phải thật nghiêm túc, đồng bộ từ Nhà trường đến khoa, bộ môn, giáo viên và sinh viên.

6. Cùng với triển khai chương trình đào tạo đại học chính quy, Nhà trường có kế hoạchtuyển sinh và đào tạo hệ liên thông cao đẳng lên đại học, nên sẽ rà soát, điều chỉnh lại nội dung chương trình cho phù hợp; xây dựng, bổ sung chương trình đào tạo liên thông ngành kinh tế.

7. Chương trình khối kinh tế và kỹ thuật có nhiều khác biệt nên  năm học này sẽ tách thành hai khối đào tạo là Kinh tế và Kỹ thuật.

8. Năm học 2014-2015, kế hoạch đào tạo của các khoá đại học chính quy sẽ thực hiện mỗi kỳ chính học 15 tuần, thi 3 tuần; năm học kết thúc trước hè. Các lớp học phần thực hiệnkế hoạch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa học phần. Các khoa và bộ môn cần chủ động triển khai theo đúng chức năng đã phân cấp và thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Nhà trường. Nhà trường tiếp tục tổ chức học kỳ phụ (vào dịp hè) trong thời gian 8 tuần, đề nghị các khoa, các bộ môn bố trí giáo viên và tổ chức thi, nộp điểm theo đúng kế hoạch và đúng Qui chế đào tạo. Việc tổ chức học, thi, kiểm tra các học phần trong năm học có thể bố trí vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

9. Kế hoạch nghỉ hè, nghỉ tết năm học 2014-2015 được bố trí như sau :

Nghỉ tết 3 tuần từ  20/01/2015 - 08/02/2015

 Kỳ hè 08 tuần từ 23/06/2015 - 16/08/2015

II.  ĐIỀU ĐỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn trường thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015. Trong quá trình thực hiện nếu xuất hiện khó khăn, bất hợp lý; thiếu hoặc thừa môn học; thiếu hoặc thừa tiết học... đề nghị các đơn vị phản ánh ngay cho Nhà trường.Phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.