Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2018-2019

                     

     Nhà trường thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập đến các đơn vị và sinh viên khóa 2,3,4,5,6 và các lớp LHS Lào học kỳ II năm học 2018-2019 như  sau:

  1. 1.   Kế hoạch chung:

-       Thời gian bắt đầu học kỳ II năm học 2018-2019 từ ngày 11/02/2018 đến ngày 31/05/2019 (Không tính thời gian nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-01/05/ 2019)

-       Thời gian nghỉ tết âm lịch 2019 bắt đầu từ 22/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (3 tuần)

-       Ngày 16/01/2019 nhà trường sẽ thông báo thời khóa biểu các lớp trong học kỳ II năm học 2018-2019 cho các GVCN và đăng trên Website nhà trường .

  1. 2.   Kế hoạch cụ thể từng lớp:

-       Sinh viên K2 Kỹ thuật (Cơ khí-Điện-CNTT) tiếp tục thực tập và làm đồ án tốt nghiệp theo kế hoạch của Nhà trường.

-       Sinh viên K3,4 Kỹ thuật(Cơ khí-Điện-CNTT) và K3,4 Kinh tế (Kế toán và QTKD) sẽ đi thực tập nghề tại cơ sở thực tế (kế hoạch chi tiết sẽ thông báo trên Website Nhà trường).

-       Sinh viên K5,6 và các lớp LHS Lào sẽ bắt đầu học tập kỳ II năm học 2018-2019 từ ngày 11/02/2019 (Thứ 2) (Lịch chi tiết xem thời khóa biểu).

-       Trong thời hạn 2 tuần đầu tiên kể từ khi bắt đầu học kỳ, sinh viên các khóa 5,6 có thể đăng ký thêm các học phần học vượt, học lại, cải thiện hoặc rút bớt các học phần đã đăng ký. Sinh viên thực hiện đăng ký và rút các học phần đã đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo.

-       Mỗi sinh viên tự tính học phí theo số học phần đăng ký học theo quy định tại Quyết định số 80/QĐ-ĐHVB ngày 25/8/2015 của Hiệu trưởng. Sinh viên phải hoàn thành học phí các học phần đã đăng ký và được xếp trong học kỳ II năm học 2018-2019 và các khoản kinh phí của các kỳ trước còn nợ trước ngày 28/2/2019.

     Đề nghị Lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chủ nhiệm các Khoa, GVCN phối hợp và bố trí công việc của đơn vị cho phù hợp kế hoạch chung của nhà trường; đồng thời phổ biến cho sinh viên trong toàn trường rõ để thực hiện./.