Hướng nghiệp và cơ hội việc làm ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Kinh nghiệm tích lũy sau chương trình:

- Sinh viên có hiểu biết về văn hóa, kiến thức ngôn ngữ và có thể sử dụng tiếng Hàn Quốc để giao tiếp thành thạo.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, có kỹ năng tốt về tiếng Anh tự tin giao tiếp trong phạm vi nghiệp vụ chuyên môn.

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, giao dịch thương mại, quản lý dự án.

- Có thể tiếp tục học sau đại học ở các chuyên ngành trong lĩnh vực: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Kinh doanh quốc tê, Quản lý, Giáo dục…tại các trường trong nước hoặc nước ngoài.

Khả năng tiếp tục học tập: Trường ĐHVB đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học. Với bằng tốt nghiệp ĐH do Trường cấp, sinh viên có thể học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Việt Bắc hoặc các trường đại học khác trong và ngoài nước.