Danh sách sinh viên Đại học Việt Bắc được học bổng Hessen năm học 2017-2018