Công đoàn Trường đại học Việt Bắc tham dự “Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.

 

Ngày 07/01/2021 Công đoàn Trường đại học Việt Bắc tham dự “Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021. Sơ kết nửa nhiệm kì thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp phương hướng nhiệm vụ mới sau nhiệm kỳ 2018-2021”
Công đoàn trường Đại học Việt Bắc đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

 

ảnh tại hội nghị

ảnh tại hội nghị