Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện, điện tử

Tên chương trình:             Đào tạo Kỹ sư Điện tự động hóa

Trình độ đào tạo:                Đại học

Ngành đào tạo:                   Kỹ thuật điện - điện tử (Mã ngành 52520201)

Chuyên ngành:                   Tự động hóa

Loại hình đào tạo:              Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHVB ngày 04/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc)

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, thí nghiệm chuyên sâu,  đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Phẩm chất

a. Phẩm chất chính trị

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của công dân và người lao động.

b. Phẩm chất nhân văn

- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị.

- Dám nghĩ, dám làm cái mới và biết đương đầu với khó khăn, gian khổ và rủi ro.

2.2. Kiến thức:

Kỹ sư Điện – điện tử được cung cấp các kiến thức đại cương về lý luận chính trị, lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí minh, ngoại ngữ, các kiến thức về Toán, Vật lý, Hóa học, Môi trường, Quản lý dự án, …, các kiến thức cơ sở ngành về điện, điện từ, điện tử, tự động hóa, tin học, cơ, nhiệt, đolường … và các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp.

2.3. Kỹ năng:

a. Vận hành, quản lý điều hành

Trang bị cho sinh viên kiến thức để sinh viên có khả năng vận hành các hệ thống điện hoặc điện tử, các hệ thống tự động hóa cũng như quản lý, điều hành hoạt động trong doanh nghiệp. Cụ thể: Kỹ sư điện – điện tử có khả năng thiết kế, sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện – điện tử, trang thiết bị điện – điện tử. Kỹ sư điện – điện tử có thể làm việc trong các lĩnh vực có sử dụng kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử trong các trong các lĩnh vực công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân.

b. Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy định, định mức trong ngành điện, điện tử. Thông qua các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng tư vấn thiết kế cũng như quản lý thi công.

c. Phân tích, xử lý thông tin và áp dụng công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng, internet và email.

- Áp dụng các chương trình phần mềm giải các bài toán trong lĩnh vực kỹ thuật của ngành Điện, Điện tử. Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành điện – điện tử thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học.

- Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa các hệ thống trong ngành điện – điện tử.

d. Nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao

Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

e. Giao tiếp

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina) với kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu, có khả năng hòa nhập xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.

f. Làm việc theo nhóm :

Trang bị cho sinh viên cách làm việc nhóm hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả trong môi trường nhóm sinh viên hay trong môi trường làm việc thực tế bao gồm các cá thể nhóm có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.

g. Ngoại ngữ:

Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình:

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ sư Điện – Điện tử  có khả năng:

- Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

- Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

- Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.

- Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống cũng như thành phần trong hệ thống.

- Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

- Sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

- Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

- Trình bày, báo cáo kết quả

- Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

- Hiểu biết về xã hội, môi trường.

4. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư điện – điện tử có thể làm việc:

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng…, tại các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành điện và điện tử, các xí nghiệp công nghiệp, các công trình công nghiệp và dân dụng…

- Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp, điện tử, viễn thông.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành điện hoặc điện tử.

- Giảng dạy các môn học thuộc ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện Công nghiệp, Điện tử, Viễn thông ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Tự phát triển doanh nghiệp tư nhân.