Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ khí

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình:

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành:

Loại hình đào tạo:

Đào tạo Kỹ sư Cơ khí

Đại học

Kỹ thuật cơ khí (Mã ngành 52520103)

Kỹ thuật cơ khí chế tạo

Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHVB ngày 04/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc)

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, thí nghiệm chuyên sâu,  đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phẩm chất

a. Phẩm chất chính trị

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của công dân và người lao động.

b. Phẩm chất nhân văn

Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị.

Dám nghĩ, dám làm cái mới và biết đương đầu với khó khăn, gian khổ và rủi ro.

Kiến thức:

Kỹ sư cơ khí được cung cấp các kiến thức đại cương về lý luận chính trị, lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại ngữ, các kiến thức về Toán, Vật lý, Hóa học, Môi trường, Quản lý dự án, …, các kiến thức cơ sở ngành về cơ học, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật vật liệu, tự động hóa, điện, điện từ, điện tử, tin học, nhiệt, đo lường … và các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy.

Kỹ năng:

a. Vận hành, quản lý điều hành

Trang bị cho sinh viên kiến thức để sinh viên có khả năng vận hành và điều hành các hệ thống cơ khí, các hệ thống tự động sản xuất cũng như quản lý, điều hành hoạt động trong doanh nghiệp. Cụ thể: Kỹ sư cơ khí có khả năng thiết kế, sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển các thiết bị cơ khí cũng như các dây truyền sản xuất, hệ thống sản xuẩ cơ khí.

b. Tư vấn, thiết kế, quản lý thi công:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành, các quy định, định mức trong ngành cơ khí. Thông qua các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp, sinh viên được trau dồi kỹ năng phân tích, tư vấn thiết kế cũng như quản lý thi công các quá trình sản xuất cơ khí.

c. Phân tích, xử lý thông tin và khả năng áp dụng công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng, internet và email.

- Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa các hệ thống trong ngành cơ khí. Kỹ năng sử dụng các phần mềm tính toán kỹ thuật (Matlab, LabVIEW, Visual C++, Maple), các phần mềm lập trình cho PLC và hệ SCADA, các phần mềm mô phỏng Robot, CAD/CAM-CNC, và các phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử (Orcad, Multisim, Proteus).

d. Nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao

Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

e. Giao tiếp

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina) với kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu, có khả năng hòa nhập xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.

f. Làm việc theo nhóm :

Trang bị cho sinh viên cách làm việc nhóm hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả trong môi trường nhóm sinh viên hay trong môi trường làm việc thực tế bao gồm các cá thể nhóm có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.

g. Ngoại ngữ:

Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình:

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy  có khả năng:

+Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

+Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

+Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.

+Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế và phát triển sản phẩm, máy móc, thiết bị; lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống cũng như thành phần trong hệ thống.

+Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

+Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

+Sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

+Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

+Trình bày, báo cáo kết quả

+Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

+Hiểu biết về xã hội, môi trường.

4. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư cơ khí có thể làm việc:

Làm các công việc kỹ thuật, gia công cơ khí, quản lý chất lượng.., tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các nhà máy cơ khí, các công trình công nghiệp và dân dụng…

Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực cơ khí.

Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành cơ khí.

Giảng dạy các môn học thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về cơ khí ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

Thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp tư nhân.