Chi bộ Trường Đại học Việt Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 03/6/2020, chi bộ trường Đại học Việt Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Thị Thu Hằng - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí đại diện tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

 Hiệu trưởng Trường ĐHVB phát biểu khai mạc Đại hội

      Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ Trường Đại học Việt Bắc đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện  Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020  và đạt nhiều kết quả quan trọng. Chi bộ luôn xác định, công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, cán bộ tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là các văn kiện và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII; Nghị quyết số 29 của BCH Trung Ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 5 đảng viên mới... 

Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Trường ĐHVB lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Chi bộ Trường ĐHVB đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học; tăng cường giáo dục năng lực nghề nghiệp cho học sinh; quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên học tập, nâng cao trình độ; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở... Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng trong nhiệm kỳ qua trường đã và đang đào tạo 7 khoá với tổng số sinh viên 1.470 sv. Trong đó có 4 khoá sinh viên đã tốt nghiệp với tổng số sinh viên đã tốt nghiệp ra trường là 720 sv. Do chất lượng đào tạo của nhà trường đảm bảo, do có sự hợp tác trong đào tạo và thực hành thực tập với các công ty, nhà máy, trong những năm qua số sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay đạt 96%. Đây là một thành công rất lớn của Nhà trường trong công tác đào tạo và đảm bảo đầu ra cho sinh viên.

Ảnh: Đồng chí Dương Thị Thu Hằng - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Đại hội 

      Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ Trường Đại học Việt Bắc, đồng chí Dương Thị Thu Hằng - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới chi bộ Trường Đại học Việt Bắc tiếp tục, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khai thác tốt các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 

      Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Cấp ủy khóa mới; Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên  lần thứ XIX. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ  2020-2025.

Ảnh: BCH chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Trường Đại học Việt Bắc đã tổ chức đại hội đúng tiến độ chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng các nội dung, đảm bảo dân chủ, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, của cán bộ đảng viên, công nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường. Đại hội chi bộ trường ĐHVB đã thành công rực rỡ.

Văn phòng chi bộ