Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Công Đoàn, Nhiệm Kỳ 2012 – 2017 Và Phương Hướng Nhiệm Kỳ Ii 2017 - 2022

   


LĐLĐ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

Số:      /BC-CĐ ĐHVB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


    
 Thái Nguyên, ngày       tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ II 2017 - 2022

 

Kính thưa:    -

-

-

 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Thường vụ LĐLĐ TPTN, để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ thứ nhất 2012 – 2017, kiểm điểm những mặt đã làm được và còn những mặt chưa làm được về vai trò lãnh đạo của BCH Công đoàn. Trên cơ sở đó giúp ra những bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ tới, thay mặt BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 tôi xin đọc báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và dự thảo phương hướng của nhiệm kỳ tới 2017 – 2022.

Báo cáo gồm 2 phần:

PHẦN I

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ THỨ NHẤT 2017 - 2022

I/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

1. Tình hình chung:

- Công đoàn Trường Đại học Việt Bắc được thành lập từ tháng 5 năm 2010 với tên gọi là Công đoàn cơ sở lâm thời Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Việt Bắc. Đến ngày 02/4/2012 theo Quyết định số 04/QĐ-LĐLĐTP của Liên đoàn lao động thành phố được đổi tên thành Công đoàn Trường Đại học Việt Bắc: Lúc đó tổng số cán bộ, VCCĐ có 10 người, số đoàn viên công đoàn có 10 người. Đến cuối năm 2012 có 01 đồng chí chuyển về (đồng chí Hạnh) nhự vậy tổng số có 11 đoàn viên công đoàn.

+ Năm 2013 có 15 đoàn viên công đoàn.

+ Năm 2014 có 14 đoàn viên công đoàn (01 đồng chí chuyển công tác).

+ Năm 2015 có 17 đoàn viên công đoàn.

+ Năm 2016 có 20 đoàn viên công đoàn.

+ Năm 2017 có 23 đoàn viên công đoàn.

Như vậy tính đến thời điểm này Công đoàn cơ sở Trường Đại học Việt Bắc có 23 đoàn viên công đoàn: Trong đó có 13 đoàn viên là nữ chiếm 56,5%.

+ Đảng viên: có 10 đồng chí chiếm 43,4%.

+ Trình độ chuyên môn:

GS.TS: 01 đồng chí

PGS.TS: 01 đồng chí

Th.S: 06 đồng chí

Đại học: 09 đồng chí

Cao đẳng: 02 đồng chí

Trung cấp: 01 đồng chí

Nhân viên phục vụ: 02 đồng chí

          + Trình độ chính trị: Cao cấp: 03 đồng chí; cử nhân: 0; sơ cấp: 0

2. Thuận lợi và khó khăn

2.1. Thuận lợi:

- Công đoàn cơ sở Trường Đại học Việt Bắc được cấp ủy – HĐQT – BGH – các phòng ban của trường luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để công đoàn hoạt động.

- Đội ngũ đều hăng hái, nhiệt tình, tâm huyết tham gia các hoạt động của công đoàn đề ra. Đồng thời luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong chuyên môn cũng như trong việc riêng cá nhân.

- Đội ngũ các thầy cô giáo phần lớn có bề dày về quản lý và giảng dạy có kiến thức vững vàng, tâm huyết với nghề.

2.2. Khó khăn:

- Trường mới được thành lập nên số đoàn viên công đoàn ít các hoạt động công đoàn tổ chức gặp nhiều khó khăn.

- Đoàn viên công đoàn ½ là cao tuổi.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG NHIỆM KỲ 2012 – 2017

1. Chăm no đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động:

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động như BHXH, BHYT: hàng tháng, hàng quý đóng nộp đầy đủ (không có tình trạng nợ kéo dài) thanh toán kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho đoàn viên công đoàn.

- Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ thường xuyên và kịp thời.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn phối hợp với chính quyền điều chỉnh và tăng lương 02 lần cho 100% cán bộ, giáo viên. Trả lương hàng tháng được đảm bảo đều đặn, kịp thời (không có tình trạng nợ lương của cán bộ, giáo viên).

- Chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên trong các ngày lễ tết được đảm bảo.

VD: Tết dương lịch, tết âm lịch với tổng số tiền: 91.430.100 đồng.

          Các ngày lễ: 30/4, 01/5, 02/9 … là 30.000.000 đồng

- Hàng năm tổ chức cho cán bộ, giáo viên và gia đình đi thăm quan nghỉ mát từ 01-02 lần chủ yếu ở các nơi như Sầm Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bãi Cháy, Cát Bà, Sa Pha, Nha Trang, Đà Lạt … với tổng số tiền: 114.828.337 đồng.

Trong đó có một phần cá nhân tự đóng góp.

- Bên cạnh đó Công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác chăm no con em cán bộ, giáo viên vào dịp 1/6 hoặc vào cuối năm học: Công đoàn cùng với nhà trường tổ chức tặng quà cho các cháu với tổng số tiền là: 6.861.000 đồng.

- Bên cạnh đó công đoàn tổ chức ủng hộ các hoạt động xã hội hàng năm vào các loại quỹ sau: quỹ vì người nghèo, quỹ ủng hộ bão lụt, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chữ thập đỏ, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền: 15.150.000 đồng bằng tiền lương của cán bộ, giáo viên tự đóng góp.

2. Công tác tuyên truyền – giáo dục: được lồng ghép với các hoạt động của Đảng và chính quyền. Quán triệt tốt nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các chế độ khác có liên quan đến cán bộ, giáo viên.

- Hàng năm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị nhà trường như: 8/3, 20/10, 20/11 … và tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức với nhiều hình thức phong phú.

          VD: Phối hợp với Đoàn thanh niên của trường, của SV tổ chức ngày 8/3, 20/10 bằng hình thức cắm hoa, thi nấu ăn.

- Kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống HIV …

- Dân số và kế hoạch hóa gia đình trong cán bộ, giáo viên hàng năm tổ chức đăng ký: sinh đẻ có kế hoạch, không sinh con thứ 3. Trong nhiệm kỳ vừa qua không có đoàn viên công đoàn nào mắc tệ nạn xã hội và không có nữ đoàn viên công đoàn sinh con thứ 3.

3. Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động:

3.1. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Hàng năm tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua tập thể và danh hiệu thi đua cá nhân tại các hội nghị đầu năm học.

+ Hàng năm 100% cán bộ, giáo viên viết đăng ký, các phòng đăng ký thi đua.

Kết quả:

Năm 2012: Có 03 tập thể đạt tiên tiến.

                   Có 02 chiến sĩ thi đua cơ sở + 02 đề tài (đồng chí Thái, đồng chí Ngọc Anh).

Còn lại là lao động tiên tiến.

Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, Trường đạt cơ quan văn hóa.

Năm 2013: Có 03 tập thể đạt tiên tiến.

                   Có 02 chiến sĩ thi đua cơ sở + 02 đề tài (đồng chí Thái, đồng chí Ngọc Anh).

Còn lại là lao động tiên tiến.

Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, Trường đạt cơ quan văn hóa.

Năm 2014: Có 01 tập thể đạt tiên tiến suất sắc (phòng Đào tạo).

                   Có 02 tập thể đạt tiên tiến.

                   Có 03 chiến sĩ thi đua cơ sở + 03 đề tài (đồng chí Thái, đồng chí Ngọc Anh, đồng chí Duy).

Còn lại là lao động tiên tiến.

Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, Trường đạt cơ quan văn hóa.

Năm 2015: Có 02 tập thể đạt tiên tiến xuất sắc (phòng Đào tạo, phòng Tổng hợp).

                   Có 01 tập thể đạt tiên tiến.

                   Có 03 chiến sĩ thi đua cơ sở + 03 đề tài (đồng chí Thái, đồng chí Ngọc Anh, đồng chí Duy).

Còn lại là lao động tiên tiến.

Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Trường đạt cơ quan văn hóa.

Năm 2016: Có 02 tập thể đạt tiên tiến xuất sắc (phòng Đào tạo, phòng Tổng hợp).

                   Có 01 tập thể đạt tiên tiến.

                   Có 03 chiến sĩ thi đua cơ sở + 03 đề tài (đồng chí Thái, đồng chí Ngọc Anh, đồng chí Duy).

Còn lại là lao động tiên tiến.

Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Trường đạt cơ quan văn hóa.

Số tiền thưởng cho cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm là: 300.000đ/người; cho tập thể đạt tập thể tiên tiến xuất sắc: 300.000đ/tập thể; tổng số tiền thưởng cho tập thể và cá nhân là: 5.400.000đ.

3.2. Phong trào xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động:

- Trường mới được thành lập 6 năm, cơ sở vật chất nhà trường từng bước được hoàn thiện. Song khuôn viên nhà trường, cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện cho việc dạy và học. Xung quanh nhà Điều hành có vườn hoa, cây cảnh được thường xuyên chăm bón. Các phòng học khang trang, sạch, đẹp, mát đảm bảo đủ điều kiện cho sinh viên học.

- Ký túc xá cho sinh viên đảm bảo cho hơn 300 em ở với đầy đủ tiện nghi: điện, nước, căng tin phục vụ cho các em ăn uống hàng ngày.

- Công tác phòng chống cháy nổ tuân thủ theo quy định của pháp lệnh.

3.3. Phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong công nhân viên chức lao động được triển khai rộng rãi đến từng chị em:

Kết quả hàng năm: 100% chị em đăng ký 2 giỏi cấp trường.

3.4. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh:

Công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng quy chế chuyên môn đồng cấp, xây dựng và thực hiện các quy định, tiêu chuẩn phân loại thi đua công đoàn cơ sở.

+ Hàng tháng các tổ công đoàn sinh hoạt lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn. Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, kết nạp đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam. Cụ thể trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn kết nạp được 17 đồng chí gia nhập đoàn viên công đoàn. Đồng thời giới thiệu cho Đảng 06 đồng chí đoàn viên công đoàn cho Đảng đi học lớp cảm tình Đảng. Kết quả có 03 đồng chí được kết nạp vào Đảng và chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí.

+ BCH Công đoàn hàng tháng có họp để kiểm lại những công việc của tháng đã làm được báo cáo trong cuộc họp giao ban hàng tháng của trường. Đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của các tháng tiếp theo. Sự phối kết hợp giữa các thành viên trong BCH được thường xuyên trên cơ sở đã được phân công trách nhiệm cho từng người, đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

+ Về công tác tài chính của Công đoàn: Trường mới được thành lập nên số Đoàn viên công đoàn ít. Bởi vậy nguồn tài chính của công đoàn ít, phần chính vẫn phải nhờ vào tài chính của trường để phục vụ cho các hoạt động như tổ chức ngày 8/3, 20/10, thăm quan nghỉ mát hàng năm và nhiều hoạt động khác do Công đoàn cấp trên tổ chức. Tuy vậy, nguồn tài chính của công đoàn vẫn đảm bảo thu, chi đúng nguyên tắc, thanh quyết toán hàng năm kịp thời. Trích nộp kinh phí nên công đoàn cấp trên đầy đủ và đúng thời gian.

4. Khuyết điểm và tồn tại:

- Đây là tổ chức của một trường đại học nhưng số lượng cán bộ, giáo viên làm việc tại trường còn ít (phần lớn là giáo viên hợp đồng) nên việc tổ chức một hội nghị hoặc các hoạt động gặp nhiều khó khăn và chưa thường xuyên, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn do 01 đồng chí trong BCH kiêm nhiệm nên nhiều lúc công việc còn chồng chéo chưa kịp thời.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II 2017 – 2022

 CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:

1. Trước mắt tập trung vào năm 2017 với các nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các hoạt động trong dạy và học thật tốt lập thành tích kỷ niệm 55 năm thành lập Thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 – 19/10/2017) chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Thái nguyên lần thứ XII, Đại hội công đoàn Tỉnh Thái nguyên lần thứ XVI.

- Tổ chức các phong trào thi đua (đặc biệt là phong trào thi đua dạy và học) đối với giáo viên và học sinh có hiệu quả.

2. Phương hướng những năm tiếp theo:

- Phối hợp với nhà trường xây dựng Quy chế dân chủ hàng năm trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả cho người lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Công đoàn là chỗ dựa tin cậy cho người lao động” đồng thời làm tốt công tác xã hội từ thiện.

- Tiếp tục xây dựng phong trào xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Tổ chức các hoạt động trong năm: Hoàn thiện khâu GPMB, xây dựng một số công trình phục vụ cho việc học tập của sinh viên (xưởng thực hành). Tập trung xây dựng cổng trường, gắn biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XII.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn với Đoàn thanh niên lên kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý theo từng nội dung đã đề ra.

- Cùng với nhà trường xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ vào đầu năm học được triển khai đến toàn bộ cán bộ, giáo viên.

- Từng tổ công đoàn tổ chức đăng ký thi đua: cá nhân, tập thể từ đó công đoàn làm cơ sở để xây dựng đăng ký.

- Chỉ tiêu phấn đấu:

+ Cá nhân: 03 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó có 01 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

100% cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

+ Tập thể: 03 tổ đạt lao động xuất sắc (01 tổ đạt LĐ xuất sắc cấp thành phố).

Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp thành phố.

Cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa cấp thành phố.

- Bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 2-4 đoàn viên công đoàn xuất sắc đi học lớp cảm tình Đảng.

Kính thưa Đại hội trên đây là báo cáo tổng kết của Công đoàn sở Trường Đại học Việt Bắc, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tôi thay mặt BCH Công đoàn trình trước Đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua nhà trường mới trong quá trình xây dựng đang dần dần đi vào hoàn thiện từng bước: Công việc bộn bề, gian lan, vất vả đòi hỏi mỗi đoàn viên công đoàn phải đảm nhiệm nhiều công việc. Có những việc chưa được làm bao giờ và cũng không được đào tạo. Song mỗi đoàn viên công đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm: không quản ngày đêm, làm việc cả ngày nghỉ để hoàn thành công việc được giao. Hôm nay, ngồi đây dưới mái trường này tuy chưa được hoàn thiện nhưng chúng tã cũng tự hào có một ngôi trường đại học dành cho con em khắp mọi miền đất nước (trong đó phần nhiều là con em miền núi phía Bắc) về tựu học tại trường. Mái trường được xây dựng bằng tâm huyết, bằng trí tuệ, bằng công sức và bằng cả tiền của của các thầy cô là GS-TS-Ths… và có cả các nhà doanh nghiệp đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đến nay tuy tuổi đã cao các thầy cô vẫn tiếp tục cống hiến để xây dựng mái trường cho các em học. Chúng ta tin tưởng rằng ngôi trường của chúng ta sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy cho các em sinh viên và cho cả các bậc phụ huynh đã gửi gắm con em mình vào trường.

Một lần nữa xin cảm ơn các vị đại biểu, các đồng chí trong HĐQT, BGH nhà trường. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:

- LĐLĐ thành phố Thái Nguyên;

- Lưu: VP - CĐ ĐHVB

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Bích Nết