Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Năm Học 2014-2015 Và Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm Học 2015-2016

 

 

BÁO CÁO

 TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

1. Đặc điểm tình hình

Năm học 2014 – 2015 là năm học thứ tư, ngành Giáo dục & Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020…

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Năm học 2014-2015 là năm học thứ hai Trường Đại học Việt Bắc tuyển sinh và tổ chức đào tạo hệ đại học và cao đẳng. Để hoàn thành nhiệm vụ năm học, song song với công tác kiện toàn cơ sở vật chất, Nhà trường đã hoàn thiện và triển khai đồng bộ kế hoạch đào tạo cho năm học 2014-2015.

1.1. Thuận lợi

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ sâu sát, hiệu quả của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và chính quyền địa phương các cấp. Sự hỗ trợ tích cực của Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên; sự giúp sự nhiệt tình của các thầy cô giáo các trường THPT.

- Sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, HĐQT, BGH. Tập thể nhà trường đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị;

- Các thầy cô giáo tâm huyết với nghề, có trách nhiệm cao trong công tác đào tạo.

- Các em sinh viên năng động, tích cực vượt khó để học tập và rèn luyện;

1.2. Khó khăn

- Công tác tuyển sinh không được như kỳ vọng, số lượng tuyển sinh thấp. Do đó việc lập kế hoạch đào tạo cũng gặp khó khăn do không đủ số lượng sinh viên cho ngành đào tạo.

- Công tác BT, GPMB cũng gặp rất nhiều khó khăn, nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch bị cản trở do thiếu mặt bằng.

- Những khó khăn chung về kinh tế, xã hội ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống và việc học tập của sinh viên, đặc biệt là những em ở vùng sâu vùng xa.

Phát huy những điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục những khó khăn, năm học vừa qua, tập thể sư phạm nhà trường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những kết quả của công tác đào tạo năm học cụ thể như sau:

2. Công tác Đào tạo

2.1. Công tác tuyển sinh:

Xác định công tác tuyển sinh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường Xác định công tác tuyển sinh là nhiệm vụ chính trị quan trọng “sống còn” của Nhà trường nên Cấp ủy – Ban Giám hiệu và toàn bộ CBVC tập trung toàn lực triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai và kiểm tra giám sát thực hiện.

Nhà trường đã triển khai các Tổ công tác, các Cộng tác viên thực hiện chương trình tư vấn tuyển sinh, giới thiệu về ngành nghề đào tạo của trường trong năm học 2014-2015 và năm 2015 đến học sinh của hàng trăm các trường trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh, nhất là các trường thuộc vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc .

Năm học 2014 - 2015, Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển thí sinh dự kỳ thi 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; đồng thời xét tuyển các thí sinh theo Đề án tuyển sinh riêng của trường. Năm 2015,Nhà trường chủ động xây dựng đề án tuyển sinh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy theo Đề án tuyển sinh riêng.

Kết quả tuyển sinh trong hai năm như sau:

Năm 2014 tổng số sinh viên trúng tuyển và nhập học là 419SV (51%), cụ thể:

-         SV vào trường gồm 11 dân tộc; thuộc 27 tỉnh thành; SV khu vực 1 chiếm 67%.

-         Tỷ lệ  SV nam chiếm 69%; nữ 31%; tuổi đời từ 18 đến 27; 100% là đoàn viên; có 1 em là Đảng viên.

-         Sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất: 78,9

-         Năm 2015 tổng số sinh viên trúng tuyển và nhập học là gần 100  SV (10%)

Trường đã Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng hạn.

2.2. Về ngành đào tạo:

Nhà trường đã tổ chức đón tiếp HSSV nhập trường nghiêm túc, niềm nở, chu đáo. Đã tổ chức tuần giáo dục chính trị đầu khóa đúng nội dung và thời gian theo quy định của Bộ GD và ĐT. Nhà trường sớm kiện toàn tổ chức lớp sinh viên, phân công Giáo viên chủ nhiệm; Làm thẻ sinh viên, thẻ Trung tâm học liệu…

-Xây dựng tốt kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các lớp học, lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy-học tập một cách khoa học.

-Triển khai đầy đủ các quy chế, quy định về công tác đào tạo đến các khoa, tổ và từng giảng viên, SV; thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, thanh tra về công tác đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ việc đánh giá kết quả học tập thường xuyên và cuối học kỳ, quản lý tốt kết quả học tập; thực hiện đầy đủ các quy chế về công tác đào tạo.

Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường, nhà trường đã mời giảng viên trong các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên để đảm bảo công tác giảng dạy, mỗi học phần có 1 giảng viên.

Nhà trường đã và đang từng bước tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện chương trình; tổ chức biên soạn bài giảng,  giáo trình giảng dạy, mua sắm đảm bảo đủ đầu sách về giáo trình cho các môn học chính, chuyên ngành của trường. Các giảng viên kết hợp với nhà trường đã cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên dưới nhiều hình thức phong phú như  Đề cương bài giảng; bài giảng điện tử; giáo trình v.v. Năm học 2014 – 2015 các học phần đều có bài giảng được soạn và chuyển cho sinh viên.

Nhà trường đã lập hòm thư điện tử cho từng sinh viên để gửi tài liệu học tập và trao đổi những thông tin phục vụ cho công tác đào tạo.

Triển khai các giải pháp tích cực nhằm hạn chế các hiện tượng gian lận trong học tập, thi. Xử lý kiên quyết và dứt điểm các vi phạm trong thi hết học kỳ, hết môn...

Nhà trường đã chỉ đạo và Phòng Đào tạo đã thường xuyên kiểm tra, giám sát kế hoạch, quản lý việc dạy và học tại giảng đường, phòng thực hành… nhằm đảm bảo nội quy, quy chế và công bằng trong đào tạo. Công tác giảng dạy, ra đề thi và tổ chức thi, chấm thi, quản lý điểm đúng quy chế .

Đã tổ chức Hội nghị cán bộ giảng dạy để bàn chuyên đề về các hoạt động chuyên môn.

-      Kết quả học tập khi kết thúc năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

+ Tổng số sinh viên: 415 em;

+ Số sinh viên đạt loại khá, giỏi (TBHK>= 2,5): 50 em, đạt 12%

+ Số sinh viên học lực bình thường (TBTL>= 2,0): 286 em, đạt 70%

+ Số sinh viên học lực yếu (TBTL<2,0): 129 em, chiểm 30%; trong đó có 80 sinh viên đã thôi học.

Số SV có học lực và hạnh kiểm khá vào diện xem xét học bổng khuyến khích kỳ 2 là 50 em trong đó có 38 nữ, 12 nam. (có 04 em được học bổng của LB Đức). Trường Đã xét HB loại giỏi cho 03 em; HB loại khá cho 25 em.

-  Trong 02 năm học có 08 sinh viên được học bổng khuyến khích của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức.

Đánh giá về công tác đào tạo: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo cụ thể, trực tiếp của Ban Giám hiệu, công tác đào tạo đã được triển khai linh hoạt, đảm bảo đúng tiến độ đề ra của năm học. Các thầy, cô giáo đã hết sức tận tình, tâm huyết với công tác đào tạo của nhà trường. Các thầy giáo, cô giáo  đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và hiệu quả vào mọi mặt công tác để phát triển nhà trường ngay từ ngày đầu.

Về phía sinh viên, đa số có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nhiều em có kết quả học tập và rèn luyện tốt .

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo cũng còn một số việc cần phải rút kinh nghiệm như:

- Thực hiện kế hoạch một số học phần còn bị động, do giảng viên cơ hữu còn thiếu như Tiếng Anh, Tin học…

- Một số giảng viên thỉnh giảng do bận công việc còn điều chỉnh hoặc nghỉ giờ…

- Công tác biên soạn giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên  chậm, chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

- Một số sinh viên chưa an tâm, chưa nỗ lực học tập và rèn luyện. Hiện tượngứng xử thiếu văn hóa vẫn còn tồn tại. Ý thức bảo vệ của công và giữ gìn cảnh quan, môi trường của sinh viên còn hạn chế. Việc nghỉ học, đi học muộn vẫn diễn ra phổ biến. Sinh viên nghỉ học, nghỉ kiểm tra còn tùy tiện, thiếu báo cáo.

2.3. Công tác đảm bo chất lượng giáo dc

Với quy mô hiên tại, Nhà trường chưa có đơn vị chuyên trách về khảo thí, đánh giá, kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tuy nhiên bộ phận đảm bảo chất lượng của Phòng Đào tạo đã phối hợp cùng đội ngũ giảng viên tổ chức tốt công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, công tác tổ chức thi, thực hiện nghiêm túc quy chế từ việc giảng dạy, kiểm tra, ra đề thi, thi và chấm thi kết thúc học phần.

Nhà trường đã công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo và đang từng bước lập báo cáo tự đánh giá năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,.

Đã tổ chức đối thoại, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về đào tạo tín chỉ, đánh giá giảng viên và các chế độ chính sách cho người học.

Hạn chế: công tác rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo còn chậm; công tác kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên chưa thật sâu sát; sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong việc theo dõi nề nếp học tập…còn hạn chế.

Nguyên nhân: Nhân sự chuyên trách trong công tác ĐBCL và KĐCL chưa đủ về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó tính hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong Trường vẫn còn hạn chế, chưa tích cực.

2.4. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy:

Mặc dù còn khó khăn nhưng nhà trường đã cố gẳng trong việc bố trí chỗ ở cho sinh viên; đầu tư các trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo như Phòng thực hành Tin học, Thư viện, sân bãi tập thể dục, thể thao.v.v

2.5. Tổ chức và kế hoạch đào tạo:

Nhà trường tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ; Đã ban hành Quy định về Quy chế đào tạo và các văn bản liên quan khác.

Nhà trường đã tổ chức đón tiếp HSSV nhập trường nghiêm túc, niềm nở, chu đáo. Đã tổ chức tuần giáo dục chính trị đầu khóa đúng nội dung và thời gian theo quy định của Bộ GD và ĐT. Nhà trường sớm kiện toàn tổ chức lớp sinh viên; phân công Giáo viên chủ nhiệm; Làm thẻ sinh viên, thẻ Trung tâm học liệu…

Kế hoạch năm học đã tiến hành học văn hóa đúng theo chương trình kế hoạch.

Kế hoạch đào tạo của trường được thực hiên gồm 02 học kỳ chính và dự kiến tổ chức kỳ học hè theo quy hế đào tạo tín chỉ.

Từng bước triển khai công tác NCKH với chuyển giao công nghệ, gắn kết giữa Nhà trường với thực tiễn kinh tế xã hội của các địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai hoạt động NCKH trong sinhviên. Liên hệ và xúc tiến với các tổ chức Khoa học, Kinh tế, Xã hội trong nước và nước ngoài để tìm các cơ hội Hợp tác quốc tế.

Năm học 2013-2014, số đã thực hiện được gồm :03 đề tài cấp Tỉnh và Bộ; 02 đề tài cấp Trường.

Từng bước triển khai công tác NCKH với chuyển giao công nghệ, gắn kết giữa Nhà trường với thực tiễn kinh tế xã hội của các địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai hoạt động NCKH trong sinhviên. Liên hệ và xúc tiến với các tổ chức Khoa học, Kinh tế, Xã hội trong nước và nước ngoài để tìm các cơ hội Hợp tác quốc tế.

Năm học 2013-2014, số đã thực hiện được gồm: 03 đề tài cấp Tỉnh và Bộ; 02 đề tài cấp Trường.

3. Công tác nghiên cu khoa hc và Hợp tác quc tế

Từng bước triển khai công tác NCKH với chuyển giao công nghệ, gắn kết giữa Nhà trường với thực tiễn kinh tế xã hội của các địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai hoạt động NCKH trong cán bộ, giảng viên và sinh viên. Liên hệ và xúc tiến với các tổ chức Khoa học, Kinh tế, Xã hội trong nước và nước ngoài để tìm các cơ hội Hợp tác quốc tế.

Năm học 2014-2015, số đã thực hiện được gồm: 03 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Tỉnh của giảng viên (TS. Nguyễn Văn Vỵ); 05 đề tài cấp Trường (trong đó 04 đề tài của GV Triệu Quý Huy, Nguyễn Hữu Chinh, Nguyễn Kiều Linh và Lê Đình Mạnh; 01 đề tài của SV Mùa A Già)

4. Công tác Công nghệ thông tin và thư viện

Phối hợp với Trung tâm Học liệu cài đặt, và đưa vào sử dụng thử nghiệm phần mềm quản lý thư viện. Khai thác có hiệu quả hệ thống email của nhà trường, tạo các nhóm email theo các tiêu chí khác nhau. Duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động của website và toàn bộ hệ thống CNTT trong nhà trường hoạt động ổn định và có hiệu quả.

Tổ chức và quản lý tốt hoạt động thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả cho việc khai thác và sử dụng thông tin – tư liệu của cán bộ và sinh viên. Quản lý, phát triển các nguồn học liệu cho nhà trường. Tổ chức, vận hành hoạt động mượn trả sách của thư viện. Phục vụ công tác in ấn giáo trình bài giảng và các ấn phẩm khác. Khai thác tốt phòng máy tính phục vụ truy cập internet và thực hành môn học.

5. Công tác chính trị tư tưởng - học sinh sinh viên.

Xác định đây là công tác quan trọng, Nhà trường đã tổ chức và kiện toàn đội ngũ GVCN và Ban cán sự, Chi đoàn các lớp. Thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội và ma túy trong sinh viên. Tổ chức phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo trong tình hình mới.

Thực hiện tốt việc thu và quản lý hồ sơ sinh viên. Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho sinh viên như học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng. Cấp giấy xác nhận cho  lượt sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho  sinh viên với số tiền  triệu đồng; học bổng sinh viên nghèo vượt khó và trợ cấp xã hội cho sinh viên với số tiền triệu đồng.

Ngoài ra, Nhà trường đã chủ động phối hợp với các đơn vị trao các học bổng như học bổng Hessen – Cộng hòa Liên bang Đức,…

Đoàn thanh niên cùng Phòng CT HSSV nhà trường đã tổ chức và khuyến khích đoàn viên, sinh viên tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, cuộc thi tìm hiểu Pháp luật trong khối thi đua cụm  hoặc của thành phố TN; nhiều sinh viên đã đạt giải cao. Từ đó góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Kết quả học tập và rèn luyên năm học: gần 10% đủ tiêu chuẩn được cấp học bổng; 71% rèn luyện đạt khá, tốt.

Mặc dù vậy, việc cung cấp thông tin SV (điểm học tập, kết quả rèn luyện,…) trên website của trường còn hạn chế. Việc quản lý sinh viên ngoại trú và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của SV cùng mối liên hệ với gia đình còn chưa thường xuyên.

6. Công tác Kế hoạch - Tài chính và Xây dựng cơ sở vật chất

Công tác tài chính, kế toán luôn được coi trọng, đảm bảo các khoản thu, chi đúng mục đích, đúng chế độ chính sách; báo cáo tài chính được lập đúng thời gian, đã được kiểm toán tiến hành kiểm toán năm. Đảm bảo cân đối các nguồn lực phục vụ hoạt động của đơn vị.

Mặc dù còn khó khăn và thiếu, nhưng nhà trường đã cố gẳng trong việc bổ trí chỗ ở cho sinh viên; đầu tư các trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo như Phòng thực hành Tin học, Thư viện, sân bãi tập thể dục, thể thao.v.v

7. Công tác tổ chức cán bộ và thi đua

7.1. Công tác cán bộ

Mặc dù quy mô đào tạo còn nhỏ, Nhà trường đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức như thành lập thêm khoa GDTC-QP; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm; Quy chế làm việc của giảng viên.v.v để đáp ứng yêu cầuthực tế của trường.

7.2. Công tác thi đua

           Nhà trường đã phát động và tổ chức tốt các hoạt động thi đua gắn với các ngày lễ lớn trong năm học. Các đợt phát động thi đua đã thu hút cán bộ, giảng viên, HSSV tham gia sôi nổi. Kết quả thi đua năm học 2013-2014:

- Cá nhân: 

+ CSTĐ cơ sở:                       02 người

+ Lao động tiên tiến:           13 người

- Tập thể : 

+ Tập thể LĐTT:                   03 tập thể

Trường Đại học Việt Bắc: Đề nghị Khối thi đua các trường Cao đẳng và TCCN số 1, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên công nhận Trường tiên tiến.

8. Các công tác khác.

8.1. An ninh trật tự tại đơn vị

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm.

8.2. Công tác xây dựng Đảng

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong năm qua, đơn vị luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh với các phong trào và các cuộc vận động thiết thực.

Chi bộ đã tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt các nghị quyết của đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên của đơn vị: Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ Thái Nguyên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014; Nghị quyết và các Kết luận của các Hội nghị của BCH Trung ương (khoá XI); Chỉ thị, các yêu cầu của các cấp ủy cấp trên.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Triển khai chuyên đề cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ Thái Nguyên.

Kết quả thi đua năm 2013: Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

8.3. Công tác Công đoàn

Tổ chức triển khai đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2014.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua theo từng chủ đề do nhà trường phát động

Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên và người lao động. Tổ chức gặp mặt và trao quà cho sinh viên nhân dịp nghỉ tết Nguyên đán.

Vận động cán bộ, giảng viên,nhân viên, người lao động tham gia đày đủ các hoạt động xã hội, từ thiện.

Kết quả thi đua năm 2015: Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

8.4. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

Các hoạt động giáo dục

Đoàn trường đã phối hợp tổ chức lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, lịch sử, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tham gia giao thông, văn hoá học đường cho toàn bộ cán bộ, đoàn viên thanh niên và HSSV, tập thể đoàn viên, thanh niên và cán bộ Đoàn Trường ĐH Việt Bắc đã sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:

Trên cơ sở các phong trào của Thành Đoàn TP.Thái Nguyên, Đoàn Trường đã vận dụng chuyển hóa các phong trào vào từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với đặc trưng của nhà trường. Đoàn viên, thanh niên Trường luôn xác định việc xung kích trong học tập, bên cạnh đó việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tình nguyện góp phần xây dựng nhà trường.

Phong trào“đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với đoàn viên, thanh niên đã thể hiện mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn là người bạn đồng hành của thanh niên trong học tập, rèn luyện và kỹ năng thực hành xã hội.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

Trong năm học qua, công tác tổ chức, xây dựng Đoàn được xác định là nội dung quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường, các hoạt động chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, xây dựng Đoàn vững mạnh, vai trò của cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở được phát huy tốt trong việc chuyển giao các hoạt động trọng tâm về cơ sở.

            Kết quả thi đua năm 2014: Đoàn trường đạt Hoàn thành nhiệm vụ

9. Kết quả các hoạt động thi đua chung của khối

Trong năm học 2014 – 2015 Trường đã tham gia Hội thảo về công tác quản lý hoạt động tự học và hợp tác quốc tế, tham gia các cuộc họp do Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Trưởng khối và các Trường đăng cai các hoạt động tổ chức như các hội thi văn nghệ, thể thao và cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm học 2014 – 2015, Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác HSSV, đào tạo và tuyển sinh, quản lý cơ sở vật chất và tài chính... Hầu hết các đơn vị trong trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt các chỉ tiêu đề ra.

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016

Năm học 2015 - 2016 có vị trí rất quan trọng, trong bối cảnh đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới 2015 – 2020. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai với nhiều chủ trương chính sách mới tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội…

Đây cũng là năm học tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóaXI) và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về ‘‘Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Trên cơ sở đó, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm về đào tạo của trường Đại học Việt Bắc trong năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:

1. Công tác Đào tạo:

Chủ động rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên và tuyển đủ chỉ tiêu các hệ được giao. Tăng cường hoạt động thông tin, quảng bá để tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng của trường.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành và các hệ đào tạo cho phù hợp với việc phân tầng, xếp hạng trường đại học và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; đổi mới công tác đánh giá .v.v. để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, lấy ý kiến phản hồi từ người học, đảm bảo kỷ cương, chất lượng trongđào tạo. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành hoạt động đào tạo.

Rà soát, đẩy mạnh công tác viết giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo.

Tiếp tục phối hợp với các trường đại học, cao đẳng,các cơ sở sản xuất để sinh viên tiếp cận nhiều hơn với việc thực hành, thí nghiệm và trải nghiệm thực tếnhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Cải tiến, nâng cao chất lượng trang Web của Nhà trường.

2. Công tác sinh viên

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên; phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, sinh viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động mà Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tỉnh và Thành phố phát động trong cán bộ viên chức và sinh viên.

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm.

3. Công tác đảm bo chất lượng giáo dc

Với quy mô hiện tại, Nhà trường chưa có đơn vị chuyên trách về khảo thí, đánh giá, kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tuy nhiên Phòng Đào tạo có bộ phận chuyên trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cùng các thầy cô giáo đã giúp Nhà trường trong công tác tổ chức thi, thực hiện nghiêm túc đảm bảo chất lượng, quy chế từ việc giảng dạy, kiểm tra, ra đề thi, thi và chấm thi kết thúc học phần. Theo kế hoạch nhà trường sẽ thành lập Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong năm 2016.

4. Công tác nghiên cu khoa hc và Hợp tác quc tế

Từng  bước triển khai công tác NCKH với chuyển giao công nghệ, gắn kết giữa Nhà trường với thực tiễn kinh tế xã hội của các địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai hoạt động NCKH trong sinh viên. Liên hệ và xúc tiến với các tổ chức Khoa học, Kinh tế, Xã hội trong nước và nước ngoài để tìm các cơ hội Hợp tác quốc tế.

5. Điều kiện đảm bảo về CSVC:

Nhà trường tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức; tăng cường đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng;

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị (đặc biệt là hoàn thiện các công trình phục vụ học tập và đời sống SV như xưởng thực hành, ký túc xá…..).

6. Công tác tổ chức cán bộ và thi đua

6.1. Công tác cán bộ

Để xây dựng đội ngũ lâu dài, Nhà trường tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Hiện tại, Nhà trường có 2 cán bộ đang là nghiên cứu sinh, trong đó có 1 nghiên cứu sinh ở nước ngoài và 2 học viên cao học.

Tuy vậy, số lượng cán bộ đi học NCS còn rất ít so với yêu cầu; trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giáo viên và đặc biệt cán bộ chủ chốt còn yếu.

6.2. Công tác thi đua

Quy trình xét thi đua được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, chính xác; Nhà trường đã thực hiện việc gắn quyền lợi của cán bộ, giảng viên với công tác thi đua hàng quý nên đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trong toàn trường, tạo động lực tốt để xây dựng Nhà trường phát triển.

Phấn đấu 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; có 100% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 2 tập thể lao động suất xắc.  Đề nghị Khối thi đua các trường Cao đẳng và trung học số 1, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên công nhận Trường Đại học Việt Bắc đạt Trường tiên tiến.

7. Các công tác khác.

Nhà trường thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của từng cán bộ, giảng viên; Kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, giảng viên khi có việc hiếu, hỷ và các ngày lễ tết; tổ chức tốt các đợt thăm quan, du lịch, nghỉ hè cho cán bộ, giáo viên.

Hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ. Trong năm qua, Nhà trường đã thực hiện chi tiêu tài chính đúng theo Dự toán kế hoạch tài chính năm và Quy chế chi tiêu nội bộ./.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị;

- Lưu VT- ĐHVB.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

GS.TS Nguyễn Đăng Bình

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

CỦA HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NĂM 2015

Đánh giá chung: Một số các chỉ tiêu phấn đấu do BGH  đã đề ra trong năm 2015 được thực hiện đầy đủ.

Một số chỉ tiêu cụ thể đã thực hiện như sau:

1. Công tác đào tạo

Tuyển sinh đại học chính quy: 415 SV

2. Nghiên cứu khoa học

- Số đề tài thực hiện:            01 đề tài cấp Bộ;

03 đề tài cấp Trường.

3. Công tác HSSV

-         Tổng số sinh viên: 415 em;

+ Số sinh viên đạt loại khá, giỏi (TBHK>= 2,5): 50 em, đạt 12%;

+ Số sinh viên học lực bình thường (TBTL>= 2,0): 286 em, đạt 70%;

+ Số sinh viên học lực yếu (TBTL<2,0): 129 em, chiểm 30%; trong đó có 80 sinh viên đã thôi học.

-         Số SV có học lực và hạnh kiểm khá vào diện xem xét học bổng khuyến khích kỳ 2 là 50 em trong đó có 38 nữ, 12 nam. (có 04 em được học bổng của LB Đức). Trường Đã xét HB loại giỏi cho 03 em; HB loại khá cho 25 em.

4. Công tác Xây dựng đội ngũ

- Đi đào tạo thạc sỹ:             2/10 người.

- Tuyển dụng: 9/45 CBGD, 6/10 cán bộ phục vụ GD.

5. Xây dựng cơ sở vật chất

- Nhà làm việc, học tập và nghiên cứu với tổng kinh phí: 8,1 tỷ đồng.

6. Chi khác.

- Chi phúc lợi: 223.000 đ/ng/năm. 

- Chi lương tăng thêm: 1.213.000 đ/ng/năm.

Kết luận

Trong năm học 2015, tập thể Nhà trường đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ năm học và một số chỉ tiêu của Nghị quyết của HĐQT năm 2015 đã đề ra. Nhưng có thể thấy rằng một số chỉ tiêu quan trọng như quy mô tuyển sinh các hệ bị giảm mạnh dẫn tới quy mô đào tạo giảm theo. Đó là thách thức to lớn cho Nhà trường khi bước vào năm 2016.